1. Úvodné ustanovenia
2. Záruka vrátenia peňazí
3. Vybavenie objednávky
4. Podmienky a možnosť platby za tovar
5. Ceny
6. Dodacie podmienky
7. Ochrana osobných údajov
8. Záverečné ustanovenia


1. Úvodné ustanovenia
Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku www.cistenie-upratovanie.eu považujeme za záväzné.
Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maili, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Pre objednávky platí cena, ktorá je uvedená na stránkach www.cistenie-upratovanie.eu v deň objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby, ak sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. V tomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný.

 
2. Záruka vrátenia peňazí
cistenie-upratovanie.eu poskytuje záruku na tovar v rozsahu ustanovení obecne platných predpisov. Poškodený obal zistený pri preberaní tovaru od prepravcu je nuté reklamovať u dopravcu /GLS,pošta/. Kupujúci reklamáciu oznámi aj predávajúcemu.
Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu.
Pri podaní reklamácie je nutné predložiť:
- reklamovaný tovar v originálnom obale
- kópiu predajného dokladu (faktúry)
- stručný popis závady.
Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.
Ako oprávnenú nemožno uznať reklamáciu tovaru, ktorého vady vznikli:
- neodborným použitím
- mechanickým poškodením alebo opotrebením
- živelnými pohromami
- inými vonkajšími vplyvmi.
V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí. 

     
3. Vybavenie objednávky
www.cistenie-upratovanie.eu dodáva tovar kupujúcemu na základe elektronickej objednávky. Podmienkou platnosti každej objednávky je vyplnenie povinných údajov pri odoslaní objednávky. Predávajúci je oprávnený overiť si u kupujúceho objednávky e-mailom alebo telefonicky.


4. Podmienky a možnosť platby za tovar
Jednorázovým prevodom z účtu na bankové spojenie uvedené na faktúre, ktorá vám bude zaslaná spolu s tovarom. Kupujúci je povinný v prípade úhrady prevodom z účtu zaslať potvrdený dodací list faxom/e-mailom predajcovi v deň dodania tovaru.
Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte.
Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške do termínu splatnosti, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.


5. Ceny
Poštovné :
Slovenská republika
Slovenská pošta: 2 trieda, (2-3 pracovne dni) 2,95 €
Kuriérska služba : s poistením (do 24 hodín) 3,95 €
Dodávka nad 70 € doprava zdarma
Česká republika
Kuriérska služba : s poistením (do 48 hodín) 8,0 €
Dodávka nad 2 000,- Kč zdarma
Maďarsko
Kuriérska služba : s poistením (do 24 hodín) 7,0 €
Dodávka nad 20 000,- Ft zdarma


6. Dodacie podmienky
Objednaný tovar doručujeme Slovenskou poštou do 3 pracovných dní po prijatí objednávky. V prípade zvolenia expresnej služby GLS tovar dodávame do 48 hodín ak je objednaný do 10:00.
Pri platbe predom bankovým prevodom tovar zasielame až po pripísaní peňazí na náš účet.
Ak sa doba vyexpedovania tovaru predĺží, budeme Vás o tom informovať.
Tovar Vám bude doručený na adresu, ktorú uvediete v objednávkovom formulári.
Po odoslaní objednávky príde na Vašu e-mailovú adresu automatické potvrdenie objednávky a v deň odoslania obdržíte aj podacie číslo zásielky.
Ak o uložení zásielky nedostanete oznámenie od Slovenskej pošty do 4 pracovných dní, informujte sa na Vašej pošte s podacím číslom zásielky.


7. Ochrana osobných údajov
Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom.


8. Záverečné ustanovenia
Predávajúci ručí kupujúcemu:
- za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby
- za cenu tovaru v čase objednávky
- za kvalitné zabalenie tovaru
- za dodanie správneho tovaru
Predávajúci neručí kupujúcemu:
- za oneskorenú dodávku tovaru spôsobenú slovenskou poštou, alebo expresnou službou GLS
- za poškodenie zásielky zavinené slovenskou poštou, alebo GLS službou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo na pošte, alebo u GLS kuriéra )

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke www.cistenie-upratovanie.eu.


Obchodné podmienky platia od 1. 1. 2012.




Potrebujete pomoc ?

0903/217507

Porovnanie

Položiek na porovnanie: 0/3

Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny bez DPH

Košík Pokladňa